Vad er kredittkort?

Et kredittkort er et betalingskort hvor kortutsteder låner ut penger, noe man også kaller å gi kreditt, til kortbrukeren som bruker kortet. Bruk av kredittkort gjør at kortbrukeren kan kjøpe varer og tjenester uten å ha tilgang på kontanter, og uten å belaste sin konto umiddelbart.

Stort sett gjør man opp gjelden en gang hver måned, men slike kort kan også brukes til å kjøpe ting på avbetaling. Noen banker krever et kundeforhold for å sende ut et kort, mens andre banker ikke stiller slike krav.

Når du sammenligner kredittkort er det en rekke faktorer du bør se på. En ting er kredittkortets rente og en annen ting er om kortet har frynsegoder, som for eksempel reiseforsikring. Noe annet er om du tilfredsstiller kravene for å søke om det kredittkortet du faktisk søker om. Du kan sammenligne og finne en lav rente for både kredittkort og lån på lavrente.org eller smartepenger.no.

Kredittkortselskaper tjener i hovedsak penger på gebyrer og renteinntekter fra personer som benytter kortet til kjøp på avbetaling. Derfor er det viktig å sette seg inn i om du faktisk har råd til å kjøpe det du kjøper når du skaffer deg et slikt kort.

En interessant fakta er kanskje at American Express var det første kredittkortet i Norge. Det kom på begynnelsen av 70-tallet og siden har mengden kort i Norge økt til 2.4 millioner!