Vad er kredittkort?

Et kredittkort er et betalingskort hvor kortutsteder låner ut penger,
noe man også kaller å gi kreditt, til kortbrukeren som bruker kortet.
Bruk av kredittkort gjør at kortbrukeren kan kjøpe varer og tjenester uten å ha tilgang på kontanter, og uten å belaste sin konto umiddelbart.
Stort sett gjør man opp gjelden en gang hver måned, men slike kort kan også brukes til å kjøpe ting på avbetaling. Noen banker krever et
kundeforhold for å sende ut et kort, mens andre banker ikke stiller
slike krav.

Når du sammenligner kredittkort er det en rekke faktorer du bør se på.  En ting er kredittkortets rente og en annen ting er om kortet har
frynsegoder, som for eksempel reiseforsikring. Noe annet er om du
tilfredsstiller kravene for å søke om det kredittkortet du faktisk søker om.

Kredittkortselskaper tjener i hovedsak penger på gebyrer og
renteinntekter fra personer som benytter kortet til kjøp på avbetaling.  Derfor er det viktig å sette seg inn i om du faktisk har råd til å kjøpe det du kjøper når du skaffer deg et slikt kort.

En interessant fakta er kanskje at American Express var det første
kredittkortet i Norge. Det kom på begynnelsen av 70-tallet og siden har mengden kort i Norge økt til 2.4 millioner!